Coraz chętniej i częściej przemieszczamy się po całym kontynencie. Szczególnie latem, gdzie dodatkowo sprzyja pogoda i znacznie dłuższe dni. Niestety zazwyczaj nie bierzemy pod uwagę tego, że podczas odpoczynku mogą nas spotkać nieprzewidziane wydarzenia i choroby. Nie tylko w okresie zimowym niezbędne jest ubezpieczenie na narty. W okresie letnim także należy pomyśleć o ubezpieczeniu podróżnym, które pokryje ewentualne koszty leczenia w przypadku nieszczęśliwego wypadku lub zachorowania. Wskazane jest wtedy, aby skorzystać z doświadczonej ubezpieczalni, która zagwarantuje odpowiednią obsługę i pomoc w razie nieoczekiwanego wypadku. Jak również pełne ubezpieczenie turystyczne.

Ubezpieczenie kosztów leczenia za granicą, ubezpieczenie podróżne

Jedną z godnych zaufania i renomowanych firm jest Colonnade. Która wszystkie niezbędne świadczenia i w trybie jak najszybszym udziela niezbędnych informacji i pomocy w razie pojawienia się nieoczekiwanego zdarzenia czy problemów ze zdrowiem swoich klientów. W swojej ofercie firma Colonnade ma specjalną polisę turystyczną w postaci ubezpieczenia kosztów pomocy medycznej za granicą. Collonade zapewnia pomoc w nieprzewidzianych wypadkach(assistance) jak również ubezpieczenia kosztów leczenia na kwotę nawet do 200000 euro. Jest to szczególnie istotne, ponieważ wysokość leczenia, hospitalizacji czy udzielenia pomocy medycznej poza granicami naszego kraju są bardzo duże. Dodatkowo polisa obiecuje podopiecznemu szybką konsultację prawną i całodobową infolinię, siedem dni w tygodniu przez 365 dni. Ubezpieczenie zapewnia również pomoc w zaopatrzeniu w potrzebne do przeprowadzenia leczenia leki i transport osoby poszkodowanej do naszego kraju. Polisa obejmuje również ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków i pokrycie szkód spowodowanych przez swoich podopiecznych innym osobom. Co jest bardzo ważne, to fakt, że firma Colonnade gwarantuje także odpowiednie świadczenia w razie uszczerbku na zdrowiu swojego klienta\podopiecznego lub w przypadku jego nagłej śmierci.

Świadczenie dla ludzi przewlekle chorych i latających samolotem

Wielu ludzi coraz częściej wybiera samolot jako swój jedyny środek transportu. Jednak także w trakcie takiej podróży mogą nas spotkać nagłe problemy. Takie jak zaginięcie bagażu podręcznego czy kradzież. Firma Collonade w trosce o dobro swoich klientów i w ramach polisy zapewni zabezpieczenie walizki od kradzieży, zaginięcia lub zniszczenia. Również, może się zdarzyć, że planowany lot nie odbędzie się i zostanie przeniesiony na inny termin. A co za tym idzie, podróżujący może ponieść straty związane z zaplanowanym noclegiem lub negatywne konsekwencje związane z niedotarciem na czas do danego kraju. Jeżeli opóźnienie jest dłuższe niż 6 godzin to polisa od Colonnade zapewni odpowiednie świadczenie związane z zadośćuczynieniem za spóźniony lot. Osoby, które chorują na przewlekłe choroby w ramach ubezpieczenia mogą nabyć dodatkowe wsparcie w pokryciu kosztów hospitalizacji wynikających z problemów zdrowotnych na terenie innego państwa. Ze względu na to, że niektóre kraje o wiele bardziej narażone są na ataki terrorystyczne to firma Colonnade może pokryć koszty leczenia i transport osoby chorej do Polski.