Dachy retencyjne, to swojego rodzaju retencyjne zbiorniki wody, które umieszcza się na tarasach, dachach i stropach, a często nazywa się błękitnymi dachami. Ich funkcje nie dotyczą jedynie gospodarki wodnej, gdyż z uwagi na parowanie, mogą służyć chociażby schładzaniu budynku, stając się jednocześnie skutecznym klimatyzatorem, zwanym też solarem pasywnym.  

Retencyjne dachy mogą gromadzić wodę opadową. Odciąża to sieci kanalizacyjne i chroni przed powodziami i podtopieniami. Chodzi o osiągnięcie ujemnego bilansu wody, pomiędzy opadami, a parowaniem, a innymi słowy by większa ilość wody była odparowana, niżeli dostarczana. Możliwe jest też gromadzenie nadmiaru spływającej wody z powierzchni uszczelnionych na stropach, dachach i tarasach. Dzięki zgromadzonej wodzie, możliwe jest późniejsze spłukiwanie w toalecie, czy też podlewanie roślin, a z uwagi na ilość możliwości jej wykorzystania, istotna będzie nie tylko jej ilość, co bardziej jakość oraz skład chemiczny. Pokazuje to tylko, jak istotna jest tutaj retencja, a tego typu dachy można budować na różne sposoby.

Dachy zielone z magazynującym drenażem

Właściwością dachów zielonych, jest możliwość naturalnego gromadzenia wody, która służy roślinności. Najczęściej, woda gromadzi się w warstwach dachowego substratu. To, jaka ilość wody będzie mogła być zgromadzona, zależy od tego, jaka jest grubość glebowych warstw na dachu. Zielone dachy wykonuje się wykorzystując drenażowe warstwy, które gromadzą wodę. Są to elementy ze sztucznych tworzyw, tłoczone folie, ale też drenaż kruszyw mineralnych.

Bagienne dachy

Tego typu dachy to środowisko dla łąkowych roślin i bagiennych które charakteryzuje wysoka zdolność do transpiracja. Regulują one klimat wewnątrz budynku i mogą stać się naturalnym klimatyzatorem dachu. Bagienne dachy, działają podobnie jak te retencyjne, czyli odciążają sieci kanalizacyjne, gromadzą wodę opadową, ale i zapobiegają powodziom i podtopieniom. Dachy bagienne buduje się z zastosowaniem substratów, co umożliwia poszerzenie ich możliwości, chociażby do budowy trzcinowej oczyszczalni ścieków na dachu. Są to rozwiązanie, które w krajach zachodnich zyskują na popularności.

Dachy z pływającą roślinnością

Niska waga to coś, co szczególnie cechuje dachy z roślinnością pływającą. Ogromnym ich plusem jest wysoka odporność na zmienny poziom lustra wody, co będzie pomagać w projektowaniu retencyjnych zbiorników. Roślinność może być umieszczana na dachu pod postacią przygotowanych zazielenionych mat.

Multifunkcjonalny dach

Dach multifunkcjonalny, to połączenie dachu zielonego z retencyjnym. Spływająca oraz wypływająca woda z zielonego dachu, gromadzi się na dachu retencyjnym, a najczęściej bagiennym. Jest to opcja, która możliwa jest przy każdym zielonym dachu intensywnym i ekstensywnym. Niesie to za sobą pewne korzyści ekologiczne, jak np. tworzenie się naturalnych poideł dla ptaków i innych zwierząt.

Konstrukcyjne wymagania

Dla wielu z nas gromadzenie wody na dachu wydaje się dość ryzykownym i nieprzemyślanym pomysłem. Dodatkowo, tego typu realizacje z zastosowaniem retencyjnych dachów to w naszym kraju wciąż rzadkość, natomiast coraz popularniejsze są w Niemczech, czy też w USA. Rozwój dachów retencyjnych spotyka się z dość poważną barierą, a jest to na pewno dość małe doświadczenie firm projektowych i wykonawczych, a także relatywnie wysokie koszty takiej inwestycji. Warto jednak wiedzieć, że rynek europejski staje się coraz bogatszy w dostawców i producentów materiałów,  których można je wykonać. Kluczem do prawidłowego funkcjonowania dachu retencyjnego, z pewnością jest jego odpowiednie zaprojektowanie i późniejsze wykonanie. Zanim my sami zdecydujemy się na takie rozwiązanie, powinniśmy przeanalizować wszelkie za i przeciw, a także wziąć pod uwagę nasze możliwości finansowe oraz potrzeby. Znając rodzaje dachów tego typu, z pewnością łatwiej będzie nam wybrać odpowiednią opcję dla nas.